Pomoc

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące sprzedaży biletów, karnetów oraz Kart Kibica. 
1) Do obiegu wchodzą nowe Karty Kibica (karty mayfair-owe). Karta ta zastąpi dotychczasową Fan Kartę, pełniąc jednocześnie funkcję karnetu oraz biletu. Osoby, które będą chciały kupić bilet „na kartę” nie będą otrzymywać za każdym razem „tradycyjnego” papierowego biletu. Informacja o zakupie jest wbijana na kartę i po przyłożeniu jej do czytnika na bramach wejściowych, kołowrotek automatycznie się otworzy. Działa to tak samo jak w przypadku zakupu karnetu, z tym, że na karcie zakodowane jest wejście tylko na jedno spotkanie. W niedalekiej przyszłości, po uruchomieniu sprzedaży przez internet, klient nie będzie musiał przychodzić do punktu sprzedaży po swój bilet. Zakupu dokonuje „online” a wejściówka automatycznie zostanie zapisana na jego karcie.
2) Karta Kibica przy zakupie karnetu jest darmowa, przy zakupie biletu „na kartę” trzeba dodatkowo zapłacić 10 zł za jej wydanie (opłata jednorazowa).
3) Istnieje możliwość zakupu samej Karty Kibica, w cenie 10 zł, bez konieczności wyboru między karnetem a biletem podczas jednej sprzedaży.
3) Istnieje możliwość zakupu biletu bez dodatkowych opłat za wyrabianie Karty Kibica. W celu zakupu tzw „biletu jednorazowego” za każdym razem należy obowiązkowo okazać dowód osobisty bądź inny odpowiedni dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku osób niepełnoletnich legitymację z numerem PESEL, osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego – paszport bądź inny dokument ze zdjęciem).
4) Przestają obowiązywać stare Fan Karty. Oznacza to, że każda osoba, która będzie chciała zakupić karnet, bądź bilet na kartę, musi przejść od nowa procedurę wpisania do systemu jego danych osobowych. W tym celu należy, przy pierwszym zakupie karnetu bądź biletu na kartę, okazać dowód osobisty (w przypadku osób niepełnoletnich legitymację z numerem PESEL, osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego – paszport bądź inny dokument ze zdjęciem).
5) Istnieje także możliwość zakupu biletu tzw „jednorazowego” bez konieczności posiadania karty. W tym przypadku osoba dokonująca zakupu musi wylegitymować się odpowiednim dokumentem za każdym razem.
6) Podczas pierwszego zakupu Karty Kibica, karnetu lub biletu na kartę – osoba, której dane będą wpisywane do systemu musi osobiście stawić się z dokumentem w punkcie sprzedaży. Nie ma możliwości, aby wyrobienia karty dokonała osoba trzecia. (Nie ma więc opcji „wyrobienia karty dla kolegi, koleżanki, żony itd.).
7) Osoby poniżej 13. roku życia nie mogą samodzielnie zakupić Karty Kibica, karnetu lub biletu. W pierwszej kolejności wejściówkę dla siebie musi zakupić opiekun (osoba pełnoletnia) na stałe przypisana w systemie. Procedurę „dodania opiekuna” wykonujemy tylko przy pierwszym zakupie i jest ona ustawiona na stałe.
8) Osoby niepełnoletnie powyżej 16. roku życia muszą mieć przypisanego opiekuna (osobę pełnoletnią). Osoba ta nie musi posiadać swojej Karty Kibica ani karnetu lub biletu na dany mecz. Procedurę „dodania opiekuna” wykonujemy tylko przy pierwszym zakupie i jest ona ustawiona na stałe.
9) Osoby niepełnosprawne zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu potwierdzającego nadanie uprawnień. Operację tą wykonuje się tylko podczas pierwszego zakupu. Kasjer przypisze zniżkę oraz okres jej trwania do klienta, tak aby przy kolejnych zakupach „zniżka” pojawiała się automatycznie.
10) Płatność, tak jak do tej pory, możliwa będzie jedynie gotówką.
Pomoc w sprawie loginów i haseł do zakupu karnetów online:
Osoby, które posiadają Kartę Kibica a nie posiadają loginu i hasła do serwisu internetowego Bilety On-line, mogą uzyskać odpowiednie dane poprzez wysłanie maila na adres pomoc@stadionalunii.pl, z wypełnionym oświadczeniem:
„Ja ………….(imię i nazwisko)…………., legitymujący się nr PESEL …………………., posiadający Kartę Kibica nr ………………. oświadczam, że jestem właścicielem konta w serwisie internetowym Bilety On-line, potwierdzam poprawność ww. danych i proszę o uzupełnienie zbioru moich danych o adres e-mail: …………………… w celu odzyskania danych logowania do ww. serwisu internetowego.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (Imię, nazwisko, PESEL, nr Karty Kibica, adres e – mail), przez Miejską Arenę Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, jako administratora serwisu internetowego Bilety On-line., w celu odzyskania danych logowania do ww. serwisu internetowego.”